Modulmontage pågår!

Förra veckan påbörjades montage av moduler på flerbostadshuset. Fram till nyår kommer huset fortsätta att växa fram med nya moduler. Radhusen är de sista som monteras. Förhoppningsvis kommer inflyttning påbörjas under sensommaren 2021.

BRF Sirius
Hemgården
Fastighetsbyrån Täby